YHTEISTYÖKUMPPANIEN VÄLITYS

 Zc löytää teille sopivan yhteistyökumppanin Saksasta. Kuvailkaa ihanteellista liikekumppanianne, niin otan yhteyttä yrityksiin, mitkä vastaavat vaatimuksianne.

1.Sopivien liikekumppanien väittäminen

Markkina-analyyseihin perustuvat listat potentiaalisista yhteistyökumppaneista

2.Yhteydenotto

Laadin potentiaalisille kumppaneillenne Saksassa tavoitteitanne tukevan saatekirjeen

Otan yhteyttä valitsemiinne yrityksiin saadakseni konkreettista tietoa tulevista yhteistyömahdollisuuksista yrityksenne kanssa

3.Profiili ja priorisointi

Laadin teille lyhyet yhteenvedot potentaalisista saksalaisista yhteistyökumppaneista

4.Aikatauluista sopiminen

Sovin puolestanne tapaamiset paikan päälle kiinnostavimpien yritysten kanssa. Jos haluatte, osallistun tapaamisiin.

   Laadin teille asiakasprofiilit ja koordinoin jokaista vaihetta menestyksellisen yhteistyön rakentamiseksi.  Siis ensimmäisestä yhteydenotosta alkaen aina ensitapaamiseen potentiaalisten yritysten kanssa Saksassa.